ติดต่อ คุณฮีม โทร  089-8353554 สาขา1 ตุ้ย 083-2057771 หรือ สาขา2 ทิม 090-3174455

,053-246660 , Fax 053-244642
ที่อยู่  : 132/2 ถ.แก้วนวรัฐ  ต. วัดเกตุ  อ. เมือง  จ. เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50000